Anasayfa / Enstitü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sevgili Öğrenciler,

2013 – 2014 Eğitim - Öğretim Yılı bahar döneminde Enstitümüzde eğitime başlamayı planlamış bulunuyoruz. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (MBA), Mimarlık Anabilim Dalı bölümlerinin açılması için  Yüksek Öğretim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız. Enstitümüzün temel amaçları sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, güvenilir, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı, çağdaş eğitimle birlikte bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, geleceği görebilen, çalıştığı iş yerinde farklılık oluşturabilen ve bu nitelikleriyle ülkemizin sanayi ve hizmet sektörlerinde,  uluslararası standartlarda, Bologna Sürecine uygun olarak tasarlanmış, çağdaş mühendislik ve mimarlık anlayışının gereklerine uygun bilgi ve becerilerle donatılmış mimar ve mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
İçinde bulunduğumuz küreselleşme ve bilgi çağında güncel teknolojilerin, yönetim sistemlerinin,   mesleklerin, iş yapma yöntemlerinin hızla değiştiği bir dünyada yaşamaktayız. Günümüzde ve gelecekte gerek firmalar ve gerekse insanlar açısından bu değişim ortamında rekabet edebilmek için yenilik, esneklik, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Özenle oluşturulan, yüksek bilgi ve deneyime sahip seçkin ve profesyonel akademik kadromuz sizlere bu nitelikleri kazandırma anlayışı içinde en üst düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti sunacak olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşamaktadır.
 

Sağlık ve başarı dileklerimizle.