Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Sudi APAK Müdür
Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Yavuz BİLGEN Üye
Dr.Öğr. Üyesi Ali Rıza PARSA Üye