Anasayfa / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) / Ders Programı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) DERS PLANI
1. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
INS 501 Mühendsilikte Proje Yönetimi Project Management in Engineering 3 0 3 Z 8
INS 503 İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Numerical Methods in Civil Engineering 3 0 3 Z 8
INS 505 İleri Betonarme Advanced Reinforced Concrete 3 0 3 Z 7
INS 507 Yüksek Mukavemet(Plak, kabuk teorisi) Advanced Strenght of  Materials (plates, shell theory) 3 0 3 Z 7
    TOPLAM 12 0 12   30
2. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
INS 502 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Earthquake Resistant Building Deign 3 0 3 Z 8
INS 504 Nonlineer Yapısal Analiz ve Taşıma Gücü Nonlinear Structural Analysis and bearing capacity 3 0 3 Z 8
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
    TOPLAM 12 0 12   30
3. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
INS 590 Yüksek Lisans Tezi Master Thesis 0 0 0 Z 20
INS 593 Seminer Seminar 0 0 0 Z 10
    TOPLAM 0 0 0   30
4. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
INS 591 Yüksek Lisans Tezi Master Thesis 0 0 0 Z 30
    TOPLAM 0 0 0   30
    GENEL TOPLAM 24 0 24   120
 
SEÇMELİ DERSLER
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
INS 506 İleri Yapı Malzemeleri Advanced Building Materials 3 0 3 S 7
INS 508 Öngermeli Beton Prestressed concrete 3 0 3 S 7
INS 510 İnşaat Sözleşmeleri Construction contracts 3 0 3 S 7
INS 512 İleri Çelik Tasarımı Advanced Structural Steel Design 3 0 3 S 7
INS 514 Yöneylem Araştırması Operational Research 3 0 3 S 7
INS 516 Ulaştırma-I Transportation I 3 0 3 S 7
INS 518 Yapı Dinamiği Structural Dynamics 3 0 3 S 7
INS 520 Karayolu Ulaşım Ağları ve Tüneller Sistemleri Roadway and Tunnel System 3 0 3 S 7
INS 522 Su Temini ve Kanalizasyon Sistemleri Water and Sewerage Systems 3 0 3 S 7
INS 524 İçme suyu Arıtma Sistemleri Water Purification Systems 3 0 3 S 7
INS 526 Atıksu Arıtma Sistemleri Used water Treatment Systems 3 0 3 S 7
INS 528 Zemin İyileştirme Teknikleri Ground Improvement Techniques 3 0 3 S 7
INS 530 Yapı Mühendisliği I Structural Engineering I 3 0 3 S 7
INS 509 Tarihi Yapıların İncelenmesi Ve Güçlendirme Yöntemleri Investigation of Historical Structures and Strenghtening Methods 3 0 3 S 7
INS 511 Kıyı ve Liman Yapılarının Tasarımı Desıgn of Ports And Coastal Structures 3 0 3 S 7
INS 513 İleri Trafik Mühendisliği Advanced Traffic Engineering 3 0 3 S 7
INS 515 Arazi Kullanım Etiği ve Yönetimi Land Usage Ethic and Management 3 0 3 S 7
INS 517 Yapı Mühendisliği II Structural Engineering II 3 0 3 S 7
INS 519 İnşaat Çukurları, İksa Sistemleri ve Gömülü Yapılar Excavation Pits, Supporting Systems and Burried Structures 3 0 3 S 7
INS 521 İnşaat İşletmesi Hukuku Construction Business Law 3 0 3 S 7
INS 523 İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi Cost Management in Construction Project 3 0 3 S 7