Yönetim Kurulu

 

Doç.Dr. Hüseyin GÜN Müdür
Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Yavuz BİLGEN Üye
Dr.Öğr. Üyesi Ali Rıza PARSA Üye