Yönetim Kurulu

 

Dr.Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR Müdür
Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Yavuz BİLGEN Üye
Dr.Öğr. Üyesi Ali Rıza PARSA Üye