SSS

1) Yüksek Lisans programlarına başvuru koşulları nedir?
Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak gerekmektedir. Tezsiz  Yüksek Lisans programlarında (ÜDS, KPDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek yoktur. Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda adayın ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması gerekmektedir.

 

2)ALES belgem olmadan Yüksek Lisans programına başvurabilir miyim? ALES belgemin geçerlilik süresi nedir?
ALES belgeleriniz olmadan, Özel Öğrenci statüsünde Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 3 yıldır.
 
3) Özel Öğrenci statüsü nedir?
Herhangi bir öğrencilik hakkından faydalanamayan (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, askerlik tecili vb.) bilgi, görgü ve becerisini arttırmak için ders alan öğrencilerdir. Özel Öğrenci statüsünde programdaki derslerin en fazla yarısını alıp, bu süre zarfı içerisinde eksik evraklarınızı tamamlamanız gerekmektedir. Özel Öğrenciler kayıt esnasında sadece aldıkları dersin ücretini öderler.
 
4) Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?
Yüksek Lisans programları için Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında bulunan (www.fbe.esenyurt.edu.tr) online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.
 
5) Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?
Her bölüm için yeni bir online başvurumu formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.
 
6) Getirmem gereken evraklar nelerdir?​

  • İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
  • Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),
  • Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
  • Kimlik fotokopisi,
  • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
  • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
  • ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)

 
7) Hangi Yüksek Lisans programlarınızda ALES puan şartı aranmamaktadır?
Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır.
 
8) Yüksek lisans programlarınızın eğitim dili nedir?
Yüksek Lisans programlarımızda eğitim dili Türkçedir.
 
9) Yüksek Lisans programlarınızın dönemleri nelerdir?
Yüksek Lisans programları Güz Dönemi  ve Bahar Dönemi olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.
 
10) Bahar döneminde Yüksek Lisans / Doktora programlarına başvurabilir miyim?
Bahar dönemi için programlara öğrenci kabul edilmektedir.
 
11) Yüksek Lisans programlarında eğitim süresi ne kadardır? Kaç Kredi / Ders almak şartıyla mezun olabilirim?
Programların özelliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel uygulama aşağıdaki şekildedir.

Programlar Süre Ders Sayısı Kredi
Tezli Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıl (2 yıl) 8 Ders + Seminer + Tez 24
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıl (1,5 yıl) 10 Ders + Proje 30

 
12) Mülakat tarihlerinden nasıl haberdar olacağım? Randevu almam gerekiyor mu?
Mülakat tarihleri web sayfamızda ilan edilmekle beraber Enstitü Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve her program için ayrı yapılan mülakat gün ve saatleri aday öğrencilere telefon ile bildirilmektedir. Belirlenen gün ve saatlerde adaylar mülakatlara geliş sıralarına göre alınmaktadırlar.

13) Mülakatların formatı nedir? Mülakat sonuçlarını nasıl öğreneceğim?
Mülakatlar genel olarak öğrenci tanıma amaçlıdır. Mülakatlarda öğrencilere, eğitim düzeyleri, gelecekle ilgili ve programla ilgili beklentileri, niçin özellikle bu programı istedikleri vs. gibi sorular yönlendirilir. Mülakat sonuçları web sayfamızda yayınlanmaktadır. 

14) Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Mülakatları başarı ile geçip bir Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt ve ödeme işlemlerini yaptırırlar.

15) Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
Yüksek Lisans programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber genel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18:30-21:30 saatleri arasında hafta sonu yapılacak dersler Cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

16) Yüksek Lisans programlarında ders geçme sistemi nedir?
Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan) olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, bağıl değerlendirme vb. bir sistem bulunmamaktadır.
 
17) Devamsızlık hakkım nedir? Kayıt dondurma hakkım var mı?
Teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

18)Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?
Programların öğretim planına göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel uygulama aşağıdaki şekildedir.

 

Tezli Öğrenciler;

1. Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl 4.Yarıyıl
4 Ders 4 Ders Tez  + Seminer Dersi Tez

Tezsiz Öğrenciler;

1. Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl
4 Ders 4 Ders 2 Ders + Proje Çalışması

 
19)Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Doktora programına devam edebilir miyim?
İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programları akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak Tezli programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler. (6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans eğitimi alanlar da doktora yapabilirler.)

20) Lisansüstü programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden yapılır. Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından yapılmaz. Tecil yapılabilmesi için;

  • Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,
  • Güncel bir askerlik durum belgesi olması,
  • Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.