İş Sağlığı ve Güvenliği Anablim Dalı

Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasıyla, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik olarak mevzuatların gerektirdiği tedbirleri almak ve düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır. Ülkemizde yasal düzenlemelerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar artsa da, İş Sağlığı alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu alan için gerekli teknik elemanları yetiştiren lisans ve ön lisans programlarından, açığın kapatılması beklenemez. Çünkü üniversitelerden yapması beklenen bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara yetiştirmektir.

Programda verilmesi planlanan teorik ve uygulamalı eğitimler ile iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş kazalarının ve mesleki hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınması, oluşabilecek risklerin minimize edilmesi, üretimin belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına uygun koşullarda yapılması, iş yeri acil durum planlarının oluşturulması, bu işlemlerin bilimsel yöntem ve analizlere dayanarak yüksek bir doğrulukla yapılması, tehlikelerin kaynağından yok edilmesi, çalışanların çalışma ortamları, insan piskolojisi, sosyolojisi, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Programa Öğrenci Kabul Koşulları
1. Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olması,
2. Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
3. Tezli programda, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması,
4. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olması.Yüksek Öğretim Kurulu tarafından istenen şartları yerine getirmesi.
Bu programdan mezun olup, yüksek lisans derecesi almak için 8.1.’de gösterilen tezsiz program için 10 dersin, stajın ve dönem projesinin (36 kredi), tezli program için 8 program dersinin, seminer dersinin, stajın ve tezin (30 kredi) başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 8.2.’de bu derslere ait ders içerikleri bulunmaktadır.

 


Yüksek lisans programında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin dönem temelinde listesi Kodları, Adları Ve Kredileri/ECTS
 

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI

1. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

Z / S

AKTS

ISG101

Mesleki Seçmeli I

 

3

0

3

Z

7,5

ISG102

Mesleki Seçmeli II

 

3

0

3

Z

7,5

 

Seçmeli I

Elective

9

0

9

 

7,5

 

Seçmeli II

Elective

 

 

 

 

7,5

 

 

TOPLAM

12

0

12

 

30

2. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

Z / S

AKTS

ISG103

Mesleki Seçmeli III

 

3

0

3

Z

7,5

ISG104

Mesleki Seçmeli IV

 

3

0

3

Z

7,5

 

Seçmeli III

Elective

9

0

9

 

7,5

 

Seçmeli IV

Elective

 

 

 

 

7,5

 

 

TOPLAM

12

0

12

 

30

3. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

Z / S

AKTS

 

Mesleki Seçmeli V

 

3

0

3

 

7,5

 

Dönem Projesi

 

0

4

0

 

15

 

Seçmeli V

Elective

3

0

3

 

7,5

 

 

TOPLAM

0

0

0

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesleki Seçmeli Dersler

ISG002

İş Hukuku

 

3

0

3

7.5

ISG003

Güvenlik Mühendisliği

 

3

0

3

7.5

ISG004

İş Güvenliği Mevzuatı

 

3

0

3

7.5

ISG005

Risk Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG006

Olasılık Ve İstatistik

 

3

0

3

7.5

ISG007

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG008

Atık Giderme Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG009

İşyerlerinde Yangın Ve Güvenlik Sistemleri

 

3

0

3

7.5

 
Seçmeli Dersler

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

ISG010

İleri Ergonomi

 

3

0

3

7.5

ISG011

Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG012

Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme

 

3

0

3

7.5

ISG013

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG014

İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG015

Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG016

Kimya Sanayinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG017

Tekstil Sanayinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG018

Hizmet Sektöründe İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG019

İnsan-Makine Sistemleri

 

3

0

3

7.5

ISG020

Endüstriyel Psikoloji

 

3

0

3

7.5

ISG021

Organizasyonel Davranış

 

3

0

3

7.5

ISG022

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG023

İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu

 

3

0

3

7.5

ISG024

Kararların Modellenmesi ve Analizi

 

3

0

3

7.5

ISG025

Tesis Tasarımında İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG026

Entegre Kalite Yönetim Sistemleri

 

3

0

3

7.5

ISG027

Bakım Onarımda İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG028

Ürün Güvenliği ve Standartlar

 

3

0

3

7.5

 

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) DERS PLANI

1. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

ISG101

Mesleki Seçmeli I

 

3

0

3

7,5

ISG102

Mesleki Seçmeli II

 

3

0

3

7,5

 

Seçmeli I

Elective I

9

0

9

7,5

 

Seçmeli II

Elective II

 

 

 

7,5

 

 

TOPLAM

12

0

12

30

2. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

ISG103

Mesleki Seçmeli III

 

3

0

3

7,5

ISG105

Mesleki Seçmeli IV

 

3

0

3

7,5

 

Seçmeli III

Elective III

3

0

3

7,5

 

Seçmeli IV

Elective IV

3

0

3

7,5

 

 

TOPLAM

12

0

12

30

3. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

ISG106

Yüksek Lisans Tezi

Thesis

0

0

0

30

 

 

TOPLAM

0

0

0

30

4. YARIYIL

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

 

Yüksek Lisans Tezi

Thesis

0

0

0

30

 

 

TOPLAM

0

0

0

30

 

 

GENEL TOPLAM

30

0

30

120

 
Mesleki Seçmeli Dersler

ISG002

İş Hukuku

 

3

0

3

7.5

ISG003

Güvenlik Mühendisliği

 

3

0

3

7.5

ISG004

İş Güvenliği Mevzuatı

 

3

0

3

7.5

ISG005

Risk Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG006

Olasılık Ve İstatistik

 

3

0

3

7.5

ISG007

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG008

Atık Giderme Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG009

İşyerlerinde Yangın Ve Güvenlik Sistemleri

 

3

0

3

7.5

 
Seçmeli Dersler

Kod

Ders

Course

T

U

K

AKTS

ISG010

İleri Ergonomi

 

3

0

3

7.5

ISG011

Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG012

Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme

 

3

0

3

7.5

ISG013

Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG014

İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG015

Taşıma ,İletim ve Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG016

Kimya Sanayinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG017

Tekstil Sanayinde İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG018

Hizmet Sektöründe İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG019

İnsan-Makine Sistemleri

 

3

0

3

7.5

ISG020

Endüstriyel Psikoloji

 

3

0

3

7.5

ISG021

Organizasyonel Davranış

 

3

0

3

7.5

ISG022

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

3

0

3

7.5

ISG023

İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu

 

3

0

3

7.5

ISG024

Kararların Modellenmesi ve Analizi

 

3

0

3

7.5

ISG025

Tesis Tasarımında İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG026

Entegre Kalite Yönetim Sistemleri

 

3

0

3

7.5

ISG027

Bakım Onarımda İş Güvenliği

 

3

0

3

7.5

ISG028

Ürün Güvenliği ve Standartlar

 

3

0

3

7.5

 
KISALTMALAR
T (ya da Teorik): Teorik ders saati.
U (ya da Uyg.): Dersin uygulama saati.
T+U: Haftalık ders saati.
K: Kredi. Transkriptinizdeki ağırlıklı ortalamanın hesabında kullanılır.
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde Kullanılan Kredi.
Z: Dersin zorunlu olarak alınacağını gösterir.
S: Dersin seçmeli olduğunu gösterir.
T: Dersin türünü gösterir. Dersin türü; zorunlu ya da seçmeli olarak ikiye ayrılır.
YY: Yarıyıl.
Kod: Dersin IESU kodunu gösterir.
Course: Dersin İngilizce ismi.
Toplam: Bir dönemdeki toplam T+U ve K değerini gösterir.
Genel Toplam: 4 Yarıyıla ilişkin toplam T+U ve K değerini gösterir.
 

 

Programda yer alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin ders içerik listesi (kodları, adları ve kredileri/ECTS)
 
Zorunlu Dersler
 
ISG000 Yüksek Lisans Tezi (0+0) 0, 30 AKTS
Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel ve Nitel yöntemler arasındaki farklar, Araştırmaların gözden geçirilmesi, Araştırmalarda rapor hazırlama, Araştırmalarda giriş bölümünün yazılması, Araştırmalarda yöntem bölümünün yazılması, Araştırmalarda bulgular ve yorum bölümünün yazılması, Araştırmalarda tartışma bölümünün yazılması, Araştırmalarda sonuç ve öneri bölümünün yazılması, Genel değerlendirme.

 


ISG001 Proje Ödevi (0+4) 0, 15 AKTS
Konunun araştırılması, ilgili alan taraması, çalışmanın yazılması, değerlendirme ve notlandırma

 ISG105 Seminer (3+0) 3, 6 AKTS
Öğrenciler endüstri mühendisliği ile ilgili konularda hazırladıkları seminer çalışmasını herkesin katılımına açık olarak sunacaklardır.

 


 
Mesleki Seçmeli Dersler
 
ISG001 İş Hukuku (3+0) 3, 7.5 AKTS
Hukuk Kavramı, hukukun işlevleri, hukuk kurallarının toplumsal yaşamı düzenleyen diğer hukuk kurallarından farkları, yaptırım türleri, hukukun dalları, iş hukukunun kaynakları, bireysel iş hukuku, toplu (kollektif) iş hukuku

 


ISG002 Güvenlik Mühendisliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Kalite, Kalite Güvenilirlik İlişkisi, Güvenilirlik Mühendisliğinin Temel Kavramları ve Tanımları, Güvenilirlik Matematiği, Güvenilirlik ve Bakım Faaliyetlerinin İlişkilendirilmesi, Temel Güvenilirlik Hesaplamaları, Tahmin ve Kestirim, Ömür Dağılımları, Güvenilirlik Testi ve Planlama, Sistem Güvenilirliği, Güvenilirlik için Tahmin, Üretimde Güvenilirlik.

 ISG003 İş Güvenliği Mevzuatı (3+0) 3, 7.5 AKTS
Kalite, Kalite Güvenilirlik İlişkisi, Güvenilirlik Mühendisliğinin Temel Kavramları ve Tanımları, Güvenilirlik Matematiği, Güvenilirlik ve Bakım Faaliyetlerinin İlişkilendirilmesi, Temel Güvenilirlik Hesaplamaları, Tahmin ve Kestirim, Ömür Dağılımları, Güvenilirlik Testi ve Planlama, Sistem Güvenilirliği, Güvenilirlik için Tahmin, Üretimde Güvenilirlik.

 ISG004  Risk Yönetimi (3+0) 3, 7.5 AKTS
Risk Mühendisliği Kavramı, Risk Tanımı, Mühendislik Tasarımlarının Limitlerinin Belirlenmesi, Risk Değerlendirme, Risk Mühendisliğine Yönelik Tasarım, Riskin Kabul edilebilirliği, Risk-Maliyet İlişkisi, Riskin Çizelgelenmesi, Bütünleşik Risk Yönetimi

 ISG005 Olasılık ve İstatistik (3+0) 3, 7.5 AKTS
Betimleyici İstatistik, Frekans Dağılımları, Merkezilik ve Yayılım Ölçütleri, Olasılık Kavramı, Şartlı Olasılık, Bayes Teoremi, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Beklenen Değer Kavramı, Bazı Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları,Örnekleme teorisi, Tahmin teorisi, Hipotez testleri, Ki-Kare uygunluk testleri, Doğrusal regresyon ve korelasyon.

 ISG006 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi (3+0) 3, 7.5 AKTS
Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri.

 ISG006 Atık Giderme Tesislerinde İş sağlığı ve Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Katı ve çevresel atık yönetiminin prensipleri, çevresel atıkların yönetimi ve tanımlanması, çevresel atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Atıklardan enerji kazanımı, Atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri.

 ISG007 İşyerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri (3+0) 3, 7.5 AKTS
Yangın Nedir? Neden Patlama Olur? / Yangın Yönetmeliğinin incelenmesi / Yangında Organizasyon / Haberleşme Teknikleri / Yangından Korunma Yöntemleri, Yanma ve yanmanın yapısı, yangının seyri, yanıcı maddeler-alevlenme noktası, parlama noktası, yanma oranı, yanma üçgeni, yanma enerjisi ve yanıcı madde sınıflaması, işyerleri, imalathaneler ve depolarda güvenlik tedbirleri, yapı ve mesafeler, depolama düzeni, yangın söndürme sistemleri, portatif yangın söndürücüler, yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları.

 

 


 
Seçmeli Dersler
 
ISG008 İleri Ergonomi (3+0) 3, 7.5 AKTS
Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri; çevre faktörleri; aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler; yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri; mola sürelerini hesaplama şekilleri; iş eğitimi kavramı; monotonluk kavramı; öğrenme kavramı; antropometri kavramı

 ISG009 Üretim Yöntemlerinde İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
İş güvenliği yönetim standartlarının temel performans ve gereklilikleri ile Çalışan katılımı Proses güvenliği eğitimi Operasyon prosedürleri Eğitim Proses risk analizleri Mekanik entegrasyonu Güvenlik hazırlıkları Acil durumlarda planlama Kaza araştırmaları

 ISG010 Kantitative Çevresel Risk Değerlendirme  (3+0) 3, 7.5 AKTS
Risk Mühendisliği Kavramı, Risk Tanımı, Mühendislik Tasarımlarının Limitlerinin Belirlenmesi, Risk Değerlendirme, Risk Mühendisliğine Yönelik Tasarım, Riskin Kabul edilebilirliği, Risk-Maliyet İlişkisi, Riskin Çizelgelenmesi, Bütünleşik Risk Yönetimi

 ISG011 Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği  (3+0) 3, 7.5 AKTS
Mühendislik sistemlerine giriş. Elektrik Mühendisliğine Giriş. Enerji. Gündelik yaşamda elektrik sistemleri. Elektrik sistemlerindeki olası korumalar. İş güvenliği tanımı ve yasal mevzuatı. Elektrik Mühendisliğinde İş Güvenliği, olası önlemler. İş güvenliği mevzuatında elektrikle ilgili konular. Gündelik yaşamda meydana gelebilecek elektrikle ilgili iş kazaları ve bunları önleme yolları. Vaka analizi.

 ISG012 İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği       (3+0) 3, 7.5 AKTS
İşçi, işveren, işyeri, sigorta gibi temel kavramların mevzuata göre tanımı, koruyucu güvenlik önlemleri, yangın önlem ve müdahaleleri, kaza istatistik ve önlemleri, olaylara müdahale, yasal sorumluluk ve cezaların vakalar üzerinde tartışılarak anlatılması.ISG013 Taşıma ,İletim ve ISG013

 

 

Depolama Sistemlerinde İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Lojistikte taşımacılığın yeri ve önemi / Lojistikte depolamanın yeri ve önemi / Taşıma modları ve modlar arası taşımacılık / Karayolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Demiryolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Denizyolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Havayolu taşımacılığında iş sağlığı ve güvenliği / Araç yüklemede temel konular ve iş güvenliğinin önemi / Depo tasarımı ve depo tasarımında iş güvenliği açısından önemli noktalar / Depo operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği / Depolamada 5S yaklaşımı ve faydaları / Depo raf sistemleri ve iş güvenliği / Depo içi iletim sistemleri ve iş güvenliği / Dağıtım ağlarında temel iş sağlığı ve güvenliği konuları

 ISG014 Kimya Sanayinde İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Kritik sıcaklık ve sıvı fazda hacım değişimleri, faz değişikliği ile patlamalar, yanma reaksiyonları ile patlama ve yangın, alt ve üst yanma sınırları, parlayıcı kimyasal maddelerin parlama noktaları. İçten yanma ve toz patlaması, Basınçlı Kapların Güvenliği, Yangın ve Patlamalara Karşı Korunma ve Müdahale Yöntemleri, Tehlikeli Kimyasallar, Çevresel Korunma, Buhara karşı korunma, Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi, İlk Yardım Önlemleri, Meslek Kazaları, İş Kazaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Yasalar ve Kurallar, Kimya sanayiinde risk analizi, atık ve tehlikeli kimyasalların yönetimi. iş sağlığı ve güvenliğinde mühendisin etik ve yasal sorumlulukları,

 ISG015 Tekstil Sanayinde İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Tekstil sanayinde tehlikeler ve riskler, Kas ve iskeletle ilgili düzensizlikler ve hastalıklar, kimyasal maddelere maruziyet, toz ve elyaf (lif)'a maruziyet, biyolojik maddelere maruziyet, füzüksel maddelere maruziyet, Tekstil sanayinde kazalar, Tekstil sanayinde karşılaşılan psikolojik etmenler, Kanun ve hükümler, Adım adım risk değerleme, Tekstil sanayinde çalışan bayanların sağlık ve güvenliklerinin yönetilmesi

 ISG016 Hizmet Sektöründe İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
İş güvenliğinin tanımı, önemi ve amacı, iş güvenliğinin temel prensipleri, tehlike ve tehlikeye girme, iş güvenliği psikolojisi, kanun ve yönetmelikler, iş kazaları ve meslek hastalıkları

 ISG017 İnsan-Makine Sistemleri (3+0) 3, 7.5 AKTS
İnsan-Makine Sistemlerinin temel kavramları, Modern Ergonominin temel konuları, El ile taşımada temel biyomekanik özellikler, İş Fizyolojisi, İş Psikolojisi ve Zihinsel İş yükü, İş Sistemlerinde Karar Verme, Motivasyon ve İş Tatmini,İnsan– makine arası etkileşim, Antropometri

 


ISG018 Endüstriyel Psikoloji (3+0) 3, 7.5 AKTS
Endüstriyel psikolojinin temel konuları; Endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri, işe ilişkin davranışlar ve ölçümleri; İş analizi; Personel seçimi prosedürleri; İnsan becerilerinin ölçümü; Personel eğitimi ve geliştirme; Kariyer planlama; İş ortamı, iş zenginleştirme; iş tatmini, iş değerlendirme; İletişim ve liderlik.

 ISG019 Organizasyonel Davranış (3+0) 3, 7.5 AKTS
Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü.

 ISG020 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 3, 7.5 AKTS
İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve amacı, İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesi, İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri, İş analizleri ve iş dizaynı, İnsan kaynakları planlaması, İnsan kaynakları temin ve seçimi, Eğitim yönetim sistemleri, Performans yönetim sistemleri, Kariyer planlama, Ücret sistemleri, İş değerlendirme, İş gören sağlığı ve güvencesi, İşçi-işveren ilişkileri, İnsan kaynakları bilgi sistemleri

 ISG021 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu (3+0) 3, 7.5 AKTS
Yönetim kavramı ve yönetimin gelişimi / Yönetimin ilkeleri ve fonksiyonları / Yönetici kavramı ve liderlik / Yönetim yaklaşımları / Değişim mühendisliği / Öğrenen organizasyonlar / Yalın yönetim

 ISG022 Kararların Modellenmesi ve Analizi (3+0) 3, 7.5 AKTS
Dersin konuları arasında yönetim destek sistemlerinin değerlendirilmesi, bireysel ve organizasyonel karar verme, insanda problem çözme ve karar süreçleri, karar vermenin normatif ve davranışsal modelleri, karar verme süreçleri, karar modelleme ve destekleyici kararlar, karar destek sistemlerinin inşası ve geliştirme araçları, yönetim destek sistemlerinin entegrasyonu ve uygulama örnekleri yer almaktadır.

 


ISG023 Tesis Tasarımında İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Tesis Tasarımının Tanımı/ Tesis Tasarımında İş Güvenliğinin Önemi / Tesis Tasarımının Fonksiyonları / Tesis Tasarımının Amaçları / Tasarımın Kapsamı / Endüstri Tiplerinin Tesis Tasarımına Etkileri / Makine Yerleştirme Metodları / Kısımların Yerleştirilmesi Metodları

 ISG024 Entegre Kalite Yönetim Sistemleri (3+0) 3, 7.5 AKTS
Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş,Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramları, Kalite Felsefeleri ve Sistemleri,Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi,Süreç İyileştirme Süreç Ölçüm Sistemleri,Altı Sigma,İstatistiksel Uygulamalar,Altı Sigma ve Tasarım,Entegre Kalite Yönetim Sistemleri,Diğer Kalite Yönetim Sistemleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite İle İlgili Genel Bir Değerlendirme

 ISG025 Bakım Onarımda İş Güvenliği (3+0) 3, 7.5 AKTS
Bakım ve ISGüvenliği Kavramı, Bakım ve Güvenlik Yönetimi, Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım, Toplam Üretken Bakım, Bakım Planlama Prensipleri, Bakım Çizelgeleme Prensipleri, Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi

 ISG026 Ürün Güvenliği ve Standartlar (3+0) 3, 7.5 AKTS
Dersin Tanıtımı Giriş, Ürün Güvenliğinde Temel Kavramlar Ürün Güvenliğinde Sorumluluk, Tüketici Hakları Standardizasyon, Ürün Güvenliğinde Standartlar Ürün Güvenliğinde CE Belgesi Gıda Güvenliği ve ISO 22000 Ambalaj ve Ambalaj Malzemeleri Ürün Güvenliği Tekstil ve Konfeksiyonda Ürün Güvenliği Kozmetik Ürünlerin Güvenliği Çocuk Ürünleri ve Oyuncaklarda Ürün Güvenliği Sağlıkta Ürün Güvenliği Elektrikli Ekipman Ürün Güvenliği, Asansör Güvenliği Diğer Bazı Ürünlerin Güvenliği